سبد خريد

 
0 مورد

مقایسه محصولات

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است!
انجام مقایسهپاک کردن لیست مقایسه

ارائه كنندگان

نویسندگان مقالات

رهگیری سفارش

کد رهگیری را می توانید از اطلاعات مربوط به سفارش در حساب کاربری مشاهده نمایید.
کد رهگیری سفارش:
رهگیری سفارش
لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

لایک بزنید و تخفیف بگیرید

تخفیف برای خرید کتاب

سفارش تلفنی کتاب سریع و آسان: 09132192090 یا  03145247935 .


سایت جدید کتابفروشی

واحد پول

فلش کارت

اگر به دنبال فلش کارت میگردید فروشگاه کتاب دی-آر-پابلیشر مکان مناسبی جهت خرید فلش کارت میباشد
زبان آموزی و گفتار درمانی: الفبای انگلیسی
40,000ریال
تعداد : 0 
زبان آموزی و گفتار درمانی: الفبای انگلیسی وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد م...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: الفبای انگلیسی 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSافزودن به لیست انتظار افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: الفبای فارسی
40,000ریال
تعداد : 2 
زبان آموزی و گفتار درمانی: الفبای فارسی وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: الفبای فارسی 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: اندازه ها
40,000ریال
تعداد : 1 
زبان آموزی و گفتار درمانی: اندازه ها وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و شوق به یاد...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: اندازه ها 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: بچه های حیوانات
80,000ریال
تعداد : 1 
زبان آموزی و گفتار درمانی: بچه های حیوانات وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و شوق ...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: بچه های حیوانات 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: جانوران
40,000ریال
تعداد : 1 
زبان آموزی و گفتار درمانی: جانوران وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و شوق به ...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: جانوران 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: شغل ها
40,000ریال
تعداد : 2 
زبان آموزی و گفتار درمانی: شغل ها وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و شوق...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: شغل ها 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: میوه ها و سیزی ها
40,000ریال
تعداد : 1 
زبان آموزی و گفتار درمانی: الفبای فارسی وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و شوق به ...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: میوه ها و سیزی ها 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: نخستین کلمات من
40,000ریال
تعداد : 0 
زبان آموزی و گفتار درمانی: نخستین کلمات من وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: نخستین کلمات من 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSافزودن به لیست انتظار افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: وسایل
40,000ریال
تعداد : 0 
زبان آموزی و گفتار درمانی: وسایل وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و شوق به یا...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: وسایل 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSافزودن به لیست انتظار افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی: وسایل نقلیه
40,000ریال
تعداد : 1 
زبان آموزی و گفتار درمانی: وسایل نقلیه  وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل...
 زبان آموزی و گفتار درمانی: وسایل نقلیه 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی:بچه های حیوانات
80,000ریال
تعداد : 2 
زبان آموزی و گفتار درمانی:بچه های حیوانات وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل و ...
 زبان آموزی و گفتار درمانی:بچه های حیوانات 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
زبان آموزی و گفتار درمانی:وسایل نقلیه
40,000ریال
تعداد : 1 
زبان آموزی و گفتار درمانی: وسایل نقلیه وسیله ای جالب است و برای کلاس اولی ها و ایرانیان خارج از کشور مناسب است. سرعت بخشیدن و آسان کردن ارتباط و آموزش با کودکان شنوا و ناشنوا، ایجاد میل ...
 زبان آموزی و گفتار درمانی:وسایل نقلیه 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
کارتهای تصویری آموزشی بین بین (حیوانات اهلی)
60,000ریال
تعداد : 0 
کارتهای تصویری آموزشی بین بین ( حیوانات اهلی) : شامل 23 تصویر از حیوانات اهلی همراه با مطالب آموزنده در مورد نحوه زندگی آنها برای گروه سنی 3 تا 7 سال. مربیان می توانند ضمن استفاده از تصوایر و توض...
 کارتهای تصویری آموزشی بین بین (حیوانات اهلی) 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSافزودن به لیست انتظار افزودن به لیست مقایسه
 
کارتهای تصویری آموزشی بین بین (حیوانات وحشی)
60,000ریال
تعداد : 1 
کارتهای تصویری آموزشی بین بین ( حیوانات وحشی) : شامل 23 تصویر از حیوانات وحشی همراه با مطالب آموزنده در مورد نحوه زندگی آنها برای گروه سنی 3 تا 7 سال. مربیان می توانند ضمن استفاده از تصاویر ...
 کارتهای تصویری آموزشی بین بین (حیوانات وحشی) 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
کارتهای تصویری آموزشی بین بین (سبزیجات)
60,000ریال
تعداد : 2 
کارتهای تصویری آموزشی بین بین ( سبزیجات) : شامل 23 تصویر از سبزیجات مختلف همراه با مطالب آموزنده در مورد  آنها برای گروه سنی 3 تا 7 سال. مربیان می توانند ضمن استفاده از تصاویر، توض...
 کارتهای تصویری آموزشی بین بین (سبزیجات) 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
کارتهای تصویری آموزشی بین بین (میوه ها)
60,000ریال
تعداد : 1 
کارتهای تصویری آموزشی (میوه ها): شامل 23 تصویر از میوه های محختلف همراه با نام انگلیسی آنها برای گروه سنی 3 تا 7 سال . مربیان می توانند ضمن استفاده از تصوایر و توضیحات نکات جالبی را به کودکان ب...
 کارتهای تصویری آموزشی بین بین (میوه ها) 
IMAGE_BUTTON_FULL_DETAILSخريد افزودن به لیست مقایسه
 
نمايش 1 تا 16 (از 16 محصول)
1
drpublisher
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.
 
افزودن به لیست انتظار
آیا مطمئنید که این محصول را می خواهید به لیست انتظار اضافه نمایید؟
LiveZilla Live Help